Zahrada u Jilmu

Zahrada v těsné blízkosti domu vytváří rozšířený obytný prostor s možností aktivního i pasivního vyžití prostoru (terasa, bazén, pobytový trávník, květnatá louka místo pro bylinky a zeleninu). Vstup do domu je propojen s centrální terasou. Na tento prostor navazuje výsadba divokých trvalkových směsí, které esteticky dotváří vstup do zahrady. Prostor divokého záhonu dále směrem k [...]

1-m-zahrada-u-jilmu

Projekt přírodní zahrady mateřské školy

  Cílem projektu bylo navrhnout zahradní úpravy pro mateřskou školu v přírodním charakteru. Po oslovení investora a dohodnutí podmínek spolupráce, zmapování a zdokumentování terénu došlo ke zpracovávání prvních nápadů, které postupně vyústily do konečného návrhu. Úmyslem bylo vyprojektovat takový návrh, který by po všech stránkách vyhovoval požadavkům objednatele v souladu se zákony estetickými, architektonickými, biotickými [...]

9-Projekt přírodní zahrady mateřské školy

Zahrada v Lužických horách

Přírodní zahrada v Lužických horách Zahrada obklopuje rekreační dům v krásné horské krajině na úpatí Lužických hor. Kompozice zahrady je tvořena plně v kontextu okolního prostředí. V zahradě dominují přírodní materiály a technologie přírodě blízké. Výrazným prvkem zahrady je použitý kámen-místní čedič, který harmonicky propojuje vlastní zahradu s nedalekým geologickým unikátem-Panskou skálou. Stejný typ horniny [...]

chalupa2

Černošice, zahrada moderního domu

Zahrada má pravidelné uspořádání, je jednoduchá a výrazně akcentuje styl stavby rodinného domu. Pozemek je rovinatý, ze třech stran sevřený okolní zástavbou. Přední strana zahrady sousedí s místní obslužnou komunikací. Centrální plocha je kompozičně rozdělena na několik nestejně velkých ploch vzájemně od sebe oddělených segmenty tvořených ploch květnaté louky. Na hlavní zahradní vstup do domu, [...]

Černošice-zahrada-moderního-domu-s

Praha 6, zahrada rodinného domu

Návrh vychází a doplňuje architekturu domu. Vstupní partie zadní části zahrady představuje široké schodiště, zprava lemované kyselomilným záhonem z pěnišníků, kapradin a okrasných travin. Na konci je vystřídá výsadba poléhavých růží, která přechází do ovocné části v podobě kanadských a kamčatských borůvek s brusinkami. Hlavními spojovacími body zahrady jsou tři navzájem dotýkající se trávníkové plochy [...]

zahrada rodinného domu Praha 6 -s

Praha, zahrada moderního domu

Autorem návrhu domu je Arch. Šíma, zahradu projektoval a nás doporučil Arch. Zdenek Sendler. Výrazný dům z části zapuštěn do terénu. Součástí zahrady je koupací biotop.

Realizace zahrady Praha