Chýně, zahrada rodinného domu

Zahrada rodinného domu v Chýni. Pozemek se zahradou je situován v zástavbě rodinných domů v okrajové části obce Chýně. Vstupní část zahrady tvoří parter osazený travinami a třemi solitérními třešněmi.

chyne_s

Chemilly, Francie, park

Park zámku ve francouzském Chemilly. Byly provedeny  arboristické a dendrologické zásahy, ošetření trávníkových ploch  a vyhotovení studie obnovy celého areálu s inventarizací dřevin.

chemilly_s

Erquy, Francie, zámecký park

Byla provedena celková rekonstrukce parku, ošetření vzrostlých stromů, stabilizace starých ovocných stromů, obnova cest, úprava parteru před zámkem, vyčištění lesních porostů, výsadby trvalkových záhonů a realizace parkového jezírka.

Zámecký park Erquy