Zahrada u Jilmu

Zahrada v těsné blízkosti domu vytváří rozšířený obytný prostor s možností aktivního i pasivního vyžití prostoru (terasa, bazén, pobytový trávník, květnatá louka místo pro bylinky a zeleninu).

Vstup do domu je propojen s centrální terasou. Na tento prostor navazuje výsadba divokých trvalkových směsí, které esteticky dotváří vstup do zahrady. Prostor divokého záhonu dále směrem k příjezdové cestě na pozemek volně přechází v květnatou louku. Za domem je soustředěná veškerá intimita a aktivita obyvatelů. Ze zadní terasy domu vede do zahrady další přístup, tudy bude možné sejít do lesního společenstva. Prostor stávajících smrků (Picea omorika) bude vhodně doplněn Jilmy (Ulmus minor) které zde mají přirozené stanoviště. Podsadby budou tvořeny směsí stínomilných trvalkových směsí lesního charakteru. Tato přístupová cesta do zahrady bude směřovat k vydlážděné ploše u studny, kde se setká s přístupovou cestou z horní terasy. V tomto prostoru bude vytvořené zastavení, kde se návštěvník bude moci posadit a odpočinout si. Toto místo bude doplněno dřevěnýma krychlemi

45 x45 x 45 cm z modřínového masivu. Dřevo bude bez povrchové úpravy pouze ošetřeno protifungicidním nátěrem a bezbarvým olejem pro zakonzervování materiálu. Kámen se bude v zahradě opakovat i jako špapáky v trávníku a v záhonech pro lepší dostupnost.

Studna bude přiznaná obložená kamenem a zakryta dřevěným poklopem. Dále bude cesta pokračovat opět kamennými šlapáky směrem k dřevěné pergole. Ta bude umístěna na hraně pozemku kde je nyní pozůstatek stavby. Její část bude zrekonstruována a na zachovalé zdi naváže stavba pergoly. Díky kamenným zdem bude uvnitř v letních měsících příjemné mikroklima. Stavba bude ze dřeva a na konstrukci bude zrealizována zelená střecha. Pohledově tak splyne pergola s květnatou loukou a nebude pohledově narušovat okolí. V dolní části pozemku pod terénním zlomem bude provedeno vyčištění koryta potoka pro zlepšení infiltračních a retenčních vlastností půdy a díky vyčištění meandru bude koryto zadržovat vodu v krajině delší časový interval. V současné době je koryto zaneseno a dochází k vybřežování. V tomto prostoru bude navržena lávka pro propojení lesního okraje s pozemkem investora. Na hranici pozemku je navržena suchá zídka ve výšce 1,20 m pro oddělení veřejného a soukromého prostoru. Při horní hraně terénního zlomu v dolní části pozemku bude dále vybudováno ohniště a posezení s jemnou terénní modelací a vyrovnáním terénu. Tento prostor bude dále navazovat na zvýšené bylinkové záhony při hranici pozemku, které budou v blízkosti ohniště, aby mohly být intenzivně využívány při vaření na ohni. Dále směrem do svahu navazuje ovocný sad. Zde bude prostor pro zavěšení houpacích sítí, kde bude možné posedět v síti a utrhnout si ovoce z vlastního sadu.

Na konstrukci garáže bude řešena zelená střecha. Osázena bude směsí travin, tak aby efekt výsadby působil po celou vegetační sezónu. Před osázením je třeba nechat konstrukci odborně zhodnotit statikem. Dle doporučení statika bude volena zátěž konstrukce.

Centrální část zahrady bude tvořit pobytový trávník. Směs bude vhodně zvolena tak aby plocha snesla vysokou zátěž (doporučeno 50% jílku vytrvalého a 50% lipnice luční). Tato plocha bude srovnána tak, by zde byla vytvořena rovina pro hru s míčem a jiné sportovní aktivity.

Na místě vyhrazeném pro ohniště bude zbudována suchá kamenná zídka, tak aby byl prostor srovnán a byla zde vytvořena rovina. Ohniště bude tvořeno kamenem, který bude zapuštěn v úrovni mlatové plochy a prostor pro oheň bude pod úrovní terénu. Suché zídky doplní osázení skalničkami a kapradinami.

1-m-zahrada-u-jilmu

2-m-zahrada-u-jilmu