Zahrada v Lužických horách

Přírodní zahrada v Lužických horách

chalupa2

Zahrada obklopuje rekreační dům v krásné horské krajině na úpatí Lužických hor. Kompozice zahrady je tvořena plně v kontextu okolního prostředí. V zahradě dominují přírodní materiály a technologie přírodě blízké.

kamen

Výrazným prvkem zahrady je použitý kámen-místní čedič, který harmonicky propojuje vlastní zahradu s nedalekým geologickým unikátem-Panskou skálou. Stejný typ horniny se opakuje i na obytném domu a je též použit jako stabilizace povrchů trvalkových záhonů.

zahrada

Materiál – čedič tak výrazně odkazuje na geologickou historii místní krajiny. Zahrada nenásilným, přírodě blízkým způsobem uspokojuje veškeré potřeby jejích uživatelů. Na terasu domu navazuje volný prostor tvořený setým trávníkem, jehož dominantou je přírodní dětské hřiště z hrubě opracovaných akátových kmenů doplněných konopnými provazy a sítěmi. Dětské hřiště se stalo okamžitě bestsellerem pro děti ze širokého okolí.

hriste

Dále od hřiště můžeme do zahrady procházet po trávníkové ploše okolo lavice z masivního dřeva v podobě hranolu, nad kterým se tyčí budoucí vegetační dominanta zahrady v podobě ptačí třešně, až k odpočívadlu s ohništěm. Čedičová plocha odpočívadla je ohraničena od vegetace suchou zídkou z formátovaných čedičových kamenných bloků. Tento prvek se v samotné zahradě opakuje na několika místech a vytváří výrazný hmotový prvek zahradní kompozice, který je v krásném kontrastu s habituálně jemnými skupinami trvalkových výsadeb. Směs trvalek je vybírána s přihlédnutím na podmínky stanoviště. Zadní trakt zahrady tvoří divoká horská louka s výsadbami ovocných stromů. Tato louka volně navazuje na okolní pastviny a spojuje tak vlastní prostor zahrady se sousední krajinou. Mezi květnatou louku a odpočívadlo s ohništěm je umístěno několik vyvýšených dřevěných záhonů se zeleninou a bylinkami. Zahrada je v mírném svahu, je nádherně plastická a z několika míst je možné pozorovat krásnou scenérii okolní krajiny Horní Lužice. Sortiment rostlinného materiálu je pečlivě vybírán, tak aby dokonale zapadl do krásné venkovské krajiny, ve které je situována. Jsou použity původní druhy ovocných a okrasných dřevin, tak aby nedocházelo k disharmonii mezi zahradou a přiléhající krajinou. V zahradě se objevují ve zcela přírodních kompozicích a ve velkém množství různé typy drobného ovoce. Trvalkové záhony jsou koncipovány jako záhony trvalek s možností autoregulace a s ponecháním možnosti samovolného vývoje v budoucnu.

2A_osazovaci plan_stromy a kere

Majitelé se s vlastní zahradou okamžitě sblížili- umístili v zahradě několik uměleckých prvků vlastní hrnčířské výroby čímž nenásilně podtrhli její venkovský charakter.

umelecke dilo