Dendrologické a arboristické práce

Jsme schopni pro Vás vyhotovit inventarizaci dřevin, dendrologické průzkumy a následně na tyto práce poté provést kompletní arboristické zásahy-ošetření dřevin, zmlazovací a výchovné řezy, stabilizaci korun stromů, běžné i rizikové kácení vzrostlých stromů, likvidaci náletových porostů. Společně s výše uvedenými prácemi jsme schopni provádět likvidaci vzniklé dřevní hmoty.

Dendrologické a arboristické práce