1. místo v soutěži Zahrada roku 2011

Zahrada roku 2011 - Landart

V roce 2011 jsme se umístili na 1.místě v soutěži Zahrada roku s realizací “divoké” zahrady rodinného domu. Soutěž pořádal Svaz zakládání a údržby zeleně.

Na prvním místě v kategorii Zahrada roku 2011 se umístila zahrada u rodinného domu v Dobřichovicích – Karlíku, která byla nazvána „Divoká“ zahrada u rodinného domu. Autorem netradičního projektu je Ing. Zdeněk Sendler. Zahradu realizovala firma LandART ateliér s.r.o. Na této zahradě je nejvíce patrné, jak je důležité, když architekt, který navrhuje dům, spolupracuje od počátku se zahradním architektem. Je vidět i velice kvalitní spolupráce a komunikace mezi autorem projektu a vlastním realizátorem, který vynaložil veškeré úsilí pro dodržení zadání projektu.

Zahrada se zcela vymyká obvyklým řešením. Autor projektu ji označil jako „středně organizovanou, mírně divokou“. Zahrada respektuje vztah majitelů k přírodě, k horám, je navržena jako extenzivní a přírodě blízká. Materiály na domě, v zahradě i oplocení zahrady spolu korespondují a využívají místní zdroje. Zahrada má i užitkovou část a poskytuje rodině s dětmi mnoho možností, jak v zahradě trávit čas. Při tom svou rozlohou byla nejmenší z oceněných zahrad a náklady na její založení byly nesrovnatelně nižší než u konkurenčních zahrad.

Více o realizaci divoké zahrady, která se umístila na prvním místě v soutěži zahrada roku najdete zde.