Černošice, zahrada moderního domu

Zahrada má pravidelné uspořádání, je jednoduchá a výrazně akcentuje styl stavby rodinného domu. Pozemek je rovinatý, ze třech stran sevřený okolní zástavbou. Přední strana zahrady sousedí s místní obslužnou komunikací. Centrální plocha je kompozičně rozdělena na několik nestejně velkých ploch vzájemně od sebe oddělených segmenty tvořených ploch květnaté louky.
Na hlavní zahradní vstup do domu, respektive na hlavní obytnou místnost domu navazuje dřevěná terasa se zapuštěným záhonem osazeným šacholánem (Magnolia ´Yellow Bird´) s podsadbou kavyla (Stipa). Tento polokeř dodává prostoru terasy letmý polostín.
černosice-vizualizace
Terasa vytváří zahradní obytný prostor intenzivně využívaný a propojený s koupacím biotopem. Jezírko je organického tvaru s nápadnou břehovou zónou okupovanou směsicí vodních rostlin, které postupně procházejí do směsí bylinek. Zbylé strany jezírka obklopuje květnatá louka, která ho zároveň kompozičně spojuje s okolní zahradou. Z obytné terasy můžeme volně vstoupit na intenzivní trávník, který zde vhodně poslouží pro mnohé aktivity všech členů rodiny.

Černošice, zahrada moderního domu 4

V jižním rohu zahrady vstupuje do plochy trávníku zahradní domek s menší dřevěnou terasou pro téměř meditativní odpočinek majitelů zahrady. Za ním se nachází manipulační a skladový prostor pro dřevo. Výraznými solitérami v okolí zahradního domku jsou cedr (Cedrus libani ´Pyramidalis), kdouloň (Cydonia oblonga) a jako dominanta v trávníku javor šedý (Acer griseum).

Střed zahrady je tvořen ovocným sadem s použitými vysokokmeny ovocných stromů jabloň, hrušeň, třešeň, broskvoň) podsazenými květnatou loukou pro navození přírodního rázu této části zahrady. Mezi ovocným sadem a květnatou loukou u jezírka je umístěn prostup z intenzivně pěstovaného trávníku.
Jihovýchodní část pozemku lemují záhony drobných ovocných keřů, jahodníků a borůvek.
Východní roh zahrady je ponechán zdánlivé divokosti s možností umístění plastiky v budoucnu. Této části dominuje stávající vrba v rohu zahrady, kterou doplňují jedlé stromy líska a kaštanovník s podsadbou směsí trvalek.
Severovýchodní strana pozemku je osazena velkou lesní borovici, divokými plaměnkami, malým hájkem bříz (Betula utilis ‚Jacquemontii‘) a květnatou loukou.
Vstupní prostor do domu je tvořen dlážděnou plochou ze žulových kostek se zapuštěnými záhony se směsí trvalek a travin (Gaura, Heuchera, Nepeta a Stipa).
Celou severozápadní stranu pozemku lemují okrasné keře, vyšší mezofytné trvalky a vysoké traviny se stávajícími jehličnany, do kterých je v jihozápadní části zakomponován kompost. Výsadba pokračuje maliníkem, angreštem a agónii a malým zeleninovým políčkem pro domácí potřeby rodiny.

Černošice-zahrada-moderního-domu-n1
Černošice, zahrada moderního domu 2