Chemilly, Francie, park

Park zámku ve francouzském Chemilly o rozloze 60ha. Byly provedeny arboristické a dendrologické zásahy (ošetření korun stromů, zdravotní řezy keřových skupin, odstranění náletových dřevin, skácení uschlých stromů), ošetření trávníkových ploch  a vyhotovení studie obnovy celého areálu s inventarizací dřevin.