Chrudim, secesní řadový dům

Realizace zahrady secesního řadového domu. Návrh zahrady řešil její velmi malou plochu cca 200m2. Kompozice je rozdělena výraznou osovostí dlážděné cesty. Celý prostor zahrady je stylizován do kruhových či polokruhových tvarů. Na vstup do domu navazuje prostorná terasa z klinkrových cihel ohraničených masivními dřevěnými trámy.

Do prostoru zahrady nás zavede zvlněná dlážděná cesta končící na malém odpočívadle s bylinkovým záhonem a lavicí. Kostru kompozice zahrady tvoří vzrostlé okrasné jabloně. V ploše trávníku je umístěna kovaná konstrukce na pnoucí růže. Obvodové záhony jsou osazeny nižšími keřovými skupinami kombinovanými s trvalkami a cibulovinami. Celá zahrada je pod automatickou závlahou. Na zahradu navazuje předzahrádka před domem s rosariem.

Před a po, aneb najdi tisíce rozdílů…

Fotografie z realizace