Chýně, zahrada rodinného domu

Zahrada rodinného domu v Chýni. Plocha řešené zahrady 550m2. Pozemek se zahradou je situován v zástavbě rodinných domů v okrajové části obce Chýně. Vstupní část zahrady tvoří parter osazený travinami a třemi solitérními třešněmi. Jako kryt povrchu záhonů je použit lomový kámen o několika frakcích doplněný většími kameny.

zahrada rodinného domu

Parkovací stání je zakryto pergolou z masivního dřeva, na kterou jsou natažena ocelová lanka pro vyvedení popínavých dřevin (akebia a zimolez). Rámec zahrady tvoří různě vysoká výsadba keřů s občasnými kosterními výsadbami nižších stromů. Sortiment dřevin a trvalek je volen tak aby docházelo k dosažení efektu kvetení v průběhu celého vegetačního období. Terasa za domem je ze západní strany (převládající větry) kryta výsadbou vyšších druhů travin a  fastigiátních borovic. Záhon je plasticky zmodelován do terénní vlny asociující horský hřeben. Do prostoru záhonu jsou rozmístěny větší kameny. Travinné výsadby jsou doplněny vřesy a mateřídouškou. Celá tato terénní vlna velmi příjemně rámuje vlastní terasu a vytváří intimní prostor terasy. Do centrální plochy trávníku bylo vhodně zakomponováno odpočinkové místo s ohništěm a lavicemi s masivního dřeva. V zahradě je zabudován automatický závlahový systém.