Erquy, Francie, zámecký park

Byla provedena celková rekonstrukce parku, ošetření vzrostlých stromů (zejména zdravotní řezy a úprava korun), stabilizace starých ovocných stromů, obnova cestní sítě, úprava parteru před zámkem, vyčištění lesních porostů, výsadby trvalkových záhonů a realizace parkového jezírka. Kosterní dřeviny kompozice parku vytváří vzrostlé stromy cedry, duby, buky, lípy a javory.

Zámecký park Erquy

Park je v mírně svažitém terénu. Hlavní příjezdová cesta vede k vlastnímu zámku a jeho parteru, který tvoří intenzivní trávníková plocha v tomto místě je navržena nová kašna. Stavení se skládá z hlavní zámecké stavby doplněné budovami pro služebnictvo. Přilehlý park tvoří rozsáhlé trávníkové plochy a luční společenstva, starý ovocný sad a ve vzdálenějších částech lesní porost. Celý park je protnut systémem mlatových a travnatých cest.