Hradec Králové, zahrada rodinného domu

Cíl projektu

Cílem projektu je poskytnout návrh sadovnicko – architektonické úpravy rodinné zahrady. Po oslovení investora a dohodnutí podmínek spolupráce, zmapování a zdokumentování terénu se začaly zpracovávat první nápady, které postupně vyústily do konečného návrhu. Úmyslem bylo vyprojektovat takový návrh, který by po všech stránkách vyhovoval požadavkům investora v souladu se zákony estetickými, architektonickými, biotickými a funkčními. Zahrada má svojí vstupní část, společenskou část s vodním prvkem, užitkovou část s květnatou loukou a zeleň patřičně clonící sousedy a okolí.

Hradec Králové, zahrada rodinného domu

Kompoziční řešení

Při návrhu jsme vycházeli z prvotních požadavků majitelů. kterými byly – estetická zeleň, zelená clona od nežádoucích pohledů okolí, ochlazující a zklidňující vodní prvek a menší produkční plocha. Spojením a propojením všech prvků nám vznikly tyto části: část stínomilných kyselomilných výsadeb v západní části pozemku táhnoucí se podél novostavby, na ní navazující reprezentativní a zároveň klidová část s vodním prvkem, pás od sousedů clonící výsadby navazující na bazén, odpočinková plocha u bazénu s posezením a v neposlední řadě velkoryse řešená užitková část s květnatou loukou.

Podrobněji k jednotlivým částem:

Hned na začátku, u vstupu do domu sa nachází menší v dlažbě zapuštěný záhon s dominantní vždyzelenou solitérou cesmínou (Ilex aquifolium J. C. Van), která zajistí celoroční clonu od ulice a hmotu v přední části zahrady. (Možné jsou i jiné alternativy). Je doplněná o výplňové keře hamamel (Hamamelis intermedia ´Diane´), který hustě rozkvete v době největší zimy (prosinec,leden) drobnými oranžovými kvítky. Na jaře ho vystřídá sasanka (Anemone multifida ´Annabella White´) a kontryhel (Alchemilla mollis ´Auslesse´), později žlutá pivoňka (Paeonia suffruticosa), po níj trvalka záplevák (Helenium ´Moerheim Beauty´). Podzimní a zimní aspekt je zabezpečený okrasnými travami (Stipa tenuissima ´Pony Tails´, Carex buchananii) a malou zakrslou borovicí (Pinus mugo ´Humpy´).

Hradec Králové, zahrada rodinného domu

Výsadba pokračuje západní částí solitérami – tmavofialovým kvetoucím šácholanem (Magnolia x ´Genie´) a štíhlým bukem (Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´) a kyselomilnými dřevinami (Rhododendron, Azalea, Skimmia,…), vřesy a vřesovci (Calluna, Erica) a směsí kyselomilných trav a trvalek.

Klidovou část s vodním prvkem tvoří dvě betonové nádrže opticky ukryté do travnatých terénních modelací (kopečků). Bližší popis vodního prvku je v kapitole 6. Nad vodní hladinou je umístěný jako solitéra žlutý japonský javor (Acer shirasawanum ´Aureum´), na dalším „kopečku“ tvarovaná borovice (bonsai). Každá terénní modelace je vysazená z jednoho druhu trav. Betonová stěna plotu v blízkosti vodního prvku je ozeleněná popínavou hortenzií (Hydrangea petiolaris a Hedera helix ´Hibernica´).

Hradec Králové, zahrada rodinného domu

Clonící – krycí výsadbu od sousedů v jižní části reprezentuje skupina vyšších jehličnanů a listnáčů jako jsou borovice, jedle, smrk. Z listnatých stromů pak – okrasné třešně, svitelu latnatého, břízy a podobně, doplněné o živý plot z habru. Na odpočívadlo u bazénu navazuje malá kamenná plocha s posezením. V její blízkosti je usazený, na mírně vyvýšeném záhonu, kamenný solitér spolu s okrasnou svídou (Cornus controversa ´Variegata´). Kamenná plocha přechází postupným „řídnutím“ do šlapáků spojujících terasu s domem.

Hradec Králové, zahrada rodinného domu

Užitková část začíná skleníkem obklopeným různými ovocnými keři a přechází do hlavní užitkové plochy východní části pozemku, kde jsou především vyšší jedlé keře (líska, rybíz) ale i zeleninové záhony a kompost. Hlavní ovocné stromy (broskev, meruňka, nektarinka) jsou umístěny za garážovým stáním a obklopené květnatou loukou. Všechny uvedené záhony jsou mulčované – kryté okrasným štěrkem příjemných barevných tónů.

Celková kompozice respektuje architekturu novostavby a okolní prostředí. Při navrhování jsme plynule a nenuceně přešli od formálního stylu v předzahrádce přes japonizující styl v části klidové až po přírodní v části produkční.

Galerie k projektu