Jablonné v Podještědí, zámecký park

Park zámku v Jablonném v podještědí o rozloze 8ha. Součástí parku je rybník. Projekt byl rozdělen na formální parter před zámkem v barokním slohu s pravidelně střihanými zimostrázovými plůtky, rosariem, loubím, dvěma altány, kašnami a pěnišníkovou zahradou. Druhou část projektu tvoří rozsáhlý park s vodotečí, vodním altánem, relaxační loukou se zahradním altánem, mokřadními břehovými porosty a rozsáhlými loukami.

Jablonné v Podještědí, zámecký park

Parkem probíhá síť mlatových parkových cest. Ve formální části-zámeckém parteru jsou použity intenzivní trávníkové plochy, v parkové části se střídají parkové trávníky s extenzivními kvetoucími loukami. Projektová část byla dokončena, realizace vlastního projektu je rozdělena do několika fází a momentálně je pozastavena.