Karlík, divoká zahrada rodinného domu

Stylově jednoduchá, přírodě blízká zahrada o rozloze 600m2. Zpevněné plochy řešeny betonovou dlažbou (terasa u vchodu do domu, parkovací stání s pergolou, vjezdový parter) usazenou do obruby z pásové ocele, ostatní zpevněné plochy řešeny jako mlatový povrch či kamenné stezky osázené vegetací.

Tato realizace zahrady se umístila na 1.místě v soutěži Zahrada roku.

Soutěž pořádalSvaz zakládání a údržby zeleně.

Více informací najdete zde.

Jižní terasa u domu vyhotovena z dubu. Kompozice zahrady klade důraz na přírodě blízký styl s použitím travinných a trvalkových společenstev doplněných cibulovinami. Smíšené štěrkové záhony jsou doplněny kosterními výsadbami muchovníků, javorů, třešní a borovic. Jižní strana pozemku je využita pro volnočasové aktivity klientů (kobercový trávník, pískovitě).

Sousední pozemek ze západní strany je oddělen zapěstovaným živým plotem z habrů. Vnitřní prostor zahrady ze západní strany je využit pro pěstování drobného ovoce a bylinek, dále se zde nachází zeleninová zahrádka, kompost a vstup do vinného sklepa. Oplocení zahrady je kombinované-kamenná zeď ze stejného materiálu jako obklad vlastního domu, ze západní a severní strany je použito oplocení pomocí pletiva.

Nedílnou součástí zahrady je zahradní osvětlení a automatický závlahový systém-pouze však u trávníkových ploch. Zahrada je vhodně doplněna dubovými trámy a kamenným ohništěm. Celý pozemek je nádherně rámován horizontem Brdských kopců a pohledy ze zahrady jsou vedeny na krásnou nivu řeky Berounky.

Fotografie z realizace