Kolovraty, zahrada moderního bungalovu

zahrada Kolovraty

K dispozici byl pozemek o výměře 3000m2. Pozemek budoucí zahrady se nacházel na okraji obce Kolovraty. Záměrem projektu zahrady a následné tvorby zahrady bylo propojit moderní dům se zelení, vhodně ho izolovat od přilehlé zástavby a blízké obslužné komunikace. Zahrada je v rovině až v mírném svahu.

Byl zde vytvořen automatický závlahový systém a systém pro sekacího robota, čímž se výrazně snižuje péče o zahradu do budoucna. Plastika prostoru byla dána zhotovením terénní vlny za domem a velké terénní muldy v prostoru centrálního trávníku.

Do celého prostoru zahrady bylo nainstalováno velké množství solitérních a skupinových kamenů. Pro mulčování záhonů byla zvolena kombinace kamenné drtě o frakci 16-32mm a tříděného kůrového mulče. Z kosterních dřevin můžeme jmenovat- katalpy, borovice, buky, javory, jinany.

Z hlavních druhů keřů byly použity muchovníky, zlatice, tavolníky, šeříky, střemchy, pěnišníky, azalky, vřesy a další. Trvalkové výsadby jsou realizovány ve směsích trvalkových záhonů s použitím takových druhů aby bylo dosaženo kvetení záhonů v průběhu celé vegetace.

Trávníkové plochy byly realizovány pomocí pokládkou trávníkového koberce. Rozhraní mezi plochami trávníku a záhonů bylo řešeno pomocí nerezového obrubníku. Spolu se zahradou byl sadovnicky řešen i prostor před domem – pruh mezi domem a přilehlou komunikací.

Před a po, aneb najdi tisíce rozdílů…

zahrada Kolovraty

Fotografie z realizace