Kralupy nad Vltavou, zahrada rodinného domu

Při návrhu jsme vycházeli z prvotních požadavků majitelů, kterými byly co nejpřírodnější charakter zahrady a netradiční sortiment s okrasnou a částečně produkční funkcí. Velmi důležité bylo využití velkého převýšení pozemku ve prospěch zahradní kompozice. Orientace svahu je JZ – SV. Ze stávajících dřevin byl využit vzrostlý smrk (Picea abies).

Zahrada Kralupy LANDART

Zahradní kompozice vhodným způsobem doplňuje velmi podařenou stavbu moderního rodinného domu. Dále rozšiřuje jeho obytný prostor a zapojuje hmotu domu do terénu zahrady. Důležitým úkolem bylo propojit prostor zahrady vhodným systémem cest tak, aby se náročný terén jaký byl k dispozici dal snadno procházet. Cílem bylo uživatele zahrady dovést až na samou hranici pozemku a obohatit ho o krásnou vyhlídku, která se z horní hranice pozemku naskýtá na město Kralupy nad Vltavou.

Zahrada Kralupy

Velkým přáním klientů bylo odclonění sousedního pozemku na severozápadní straně zahrady. Dále byl kladen důraz na propojení prostoru zahrady respektive na jeho navázání na protilehlé zelené kopce na východ od pozemku. Důležitou součástí tvorby zahrady se stala myšlenka vtáhnout do vlastní zahrady všechny věkové skupiny zastoupené v rodině. Vytvořit prostor pro aktivní vyžití dětí, rodičů i klidné místo pro odpočinek prarodičů. Zároveň umožnit pořádaní různých rodinných oslav.

Vstupní část zahrady je tvořena „borovicovým hájem“ s výsadbou borovice lesní (Pinus sylvestris) a podsadbou volných skupin mezofytních trvalek. Výsadby trvalek jsou doplněny skupinami kamenů z místních zdrojů. Návštěvník má možnost procházet od vstupu na pozemek pod klenbou borovic a kochat se podrostem trvalek. Z teto části zahrady můžeme vystoupat po stupních tvořených dřevěnými trámy zapuštěnými v trávníku do obytného zahradního prostoru, tvořeného intenzivním trávníkem. Terasy jsou doplněny bylinkovou zahrádkou a dětským pískovištěm.

Zahrada Kralupy LANDART

Severozápadní strana ohraničující tento prostor je osázena izolační výsadbou – (Pinus leucodermis, Actinidia kolomikta, Fagus sylvatica). Podél severní strany domu jsou vysazeny skalníky a pěnišníky. Obytný prostor s intenzivním kobercovým trávníkem je oddělen od centrální časti zahrady zídkou z pohledového betonu.

Zahrada Kralupy | Landart

V jižní části se nachází koupací biotop s dřevěnou terasou, který je zároveň jedním z hlavních kompozičních bodů zahrady. Voda biotopu je ve dvou výškových úrovních a přes přepad padá z horní koupací úrovně do spodní úrovně osazené vodními rostlinami.

Centrální část zahrady je tvořena intenzivním trávníkem s výsadbou rodinného stromu platanu (Platanus acerifolia). Plocha trávníku je opticky narušena nepravidelně zapuštěnými dřevěnými hranoly. Celá tato část zahrady je ohraničena a rozdělena zídkami, které významně napomáhají k vytvoření přirozené terasovitosti pozemku. V její zadní části je umístěn zahradní přístřešek architektonicky dotvářející stavbu domu pro možnost posezení a grilovaní. Za ním je prostor pro uskladnění dřeva.

Zahrada Kralupy

Sousední pozemek je oddělen dlouhým zapěstovaným habrovým plotem. V dolní části je hranice pozemku hustě osazena výsadbou (kdouloň, zmarličník, smrk, jeřáb) a hustým spodním patrem okrasných keřů a vyšších travin. V předposledním patře svahu je realizovaná květnatá louka s ovocným sadem tvořeným intenzivně zapěstovanými zákrsky a čtvrtkmeny jabloní a výsadbou okrasných jabloní. Sad je ze spodní strany lemován výsadbou půdopokryvních růží a dochanů.

Jako výrazná solitéra z louky upoutá hlavně na podzim ostře červeným zbarvením javor červený (Acer rubrum) a žlutě zbarvený kaštanovník (Castanea sativa). Skrz květnatou louku je prosekaná cesta směrující do divoké výsadby drobného ovoce (ostružiník, maliník, rybízy a angrešty) až na horní patro zahrady kde se nachází vinohrad.

Zahrada Kralupy LANDART

Výškové úrovně v horní pasáži zahrady u vinohradu jsou řešeny za použití nízkých zídek. Jako izolace horní hrany zahrady jsou použity výsadby trnky, svídy a hlošiny. Zahrada byla realizována jen z první fáze, realizace vstupní části a prostorů kolem domu. Další fáze realizace budou probíhat v budoucnu.

 

Vizualizace zahrady | Landart