Liberec, zahrada rodinného domu

Cíl projektu

Cílem řešení projektu je návrh sadovnicko – architektonické úpravy zahrady rodinného domu. Po oslovení investora došlo k dohodnutí spolupráce, zmapování a zdokumentování terénu a došlo k tvorbě prvních návrhů, které následně vyústili do konečného návrhu.
Úmyslem bylo naprojektovat takový návrh, který by po všech stránkách vyhovoval požadavkům investora a všech uživatelů zahrady v souladu se zákonitostmi estetickými, architektonickými, biotickými a funkčními. Zahrada má svoji společenskou část s posezením a pobytovým trávníkem, divokým kaňonem s dětskou zahradou i produkčně okrasnou část pro pobyt maminky investorky. Zahrada akcentuje krásné přírodní prostředí v němž se nachází.

Liberec, zahrada rodinného domu

Kompoziční řešení

V návrhu projektanti vycházeli z prvotních podnětů majitelů, kterými jsou terasa s posezením a travnatým povrchem navazující na obytné místnosti domu. Velká svahovitost pozemku byla využita k tvorbě přírodního kaňonu, na jehož dně se nachází písečná duna s řadou dětských prvků tvořící dětskou zahradu. Tento kaňon je přemostěn jednoduchou dřevěnou lávkou spojující obytnou terasu s parterovým trávníkem před domem se vzdálenějšími částmi zahrady, které jsou věnovány pro oddych a seberealizaci maminky investora. V těchto prostorách se nachází zahradní domek, skleník, políčko pro drobnou zeleninu, bylinková zahrádka, ovocné keře a stromy a pobytový trávník.

Liberec, zahrada rodinného domu

Stěny kaňonu jsou osazeny z části květnatou loukou a z části imitací divokého přírodního vřesoviště s množstvím kamenů uspořádaných do skupin i výrazných solitér. Východní strana zahrady navazuje na vzrostlou javorovou alej příjezdové cesty izolační výsadbou stromů a keřových skupin ve svahu. Tento svah je podepřen dvěma segmenty suchých kamenných zdí. Parkovací stání v této části zahrady je řešeno jako stabilizovaný mlatový povrch s nepravidelně rozmístěnými kamennými šlapáky.

Na severní straně je z tohoto prostoru samostatný vstup do domu respektive jeho části, kterou využívá k bydlení maminka investora. Z toho důvodu je zde vytvořeno kruhové odpočívadlo pod vzrostlým stromem. Tento prostor zahrady je izolován od převažujících větrů výsadbou keřových růží. Komunikaci s přední částí zahrady zajišťuje nadzemní chodník z tahokovu. Do jižní dřevěné terasy je zakomponován bazén.

Galerie k projektu