Praha 6, zahrada rodinného domu

Návrh vychází a doplňuje architekturu domu. Vstupní partie zadní části zahrady představuje široké schodiště, zprava lemované kyselomilným záhonem z pěnišníků, kapradin a okrasných travin. Na konci je vystřídá výsadba poléhavých růží, která přechází do ovocné části v podobě kanadských a kamčatských borůvek s brusinkami. Hlavními spojovacími body zahrady jsou tři navzájem dotýkající se trávníkové plochy různých rozměrů. Na dům navazuje terasa obklopena bylinkovým záhonem s okrasnými travinami, přes který se dostaneme na intenzívní trávníkový parter ohraničený suchou zídkou v polooblouku. Její vzhled je totožný s obkladem na domě.

zahrada rodinného domu Praha 6 návrh -m

Kromě výrazné estetické funkce tvoři současně mezník mezi dvěma výškovými úrovněmi.
Navazující trávníková plocha v podobě elipsy je spojníkem mezi saunou se zahradním domečkem a také posezením pod košatým ořechem. Třetí a zároveň největší část tvoři louka z bíle kvetoucích rostlin, do které zasahují menší ovocné stromy.

Hlavni dominantou cele zahrady je vzrostlý šácholan (Magnolia x soulangiana), umístněný v louce nad zídkou s pozadím starých ovocných jabloní.

zahrada rodinného domu Praha 6 realizace -m

Výběr tohoto druhu silně podporuje Genius loci místa – a to časy prvorepublikové výsadby kolem rodinných vil. Kolem květnaté louky je navržen úzký chodníček z mulčovací kůry, který zabezpečí dobrou dostupnost pro sběr ovoce, ke kompostu a taky k případnému řezu trvalek do vázy. Dalším specifickým typem výsadeb je střešní zahrada v zapadni časti pozemku, do které zabíhají a postupně se ztrácejí šlapáky vedoucí z terasy. Sortiment tvoři směs rozchodníků, půdopokryvných rostlin (např. mateřídouška) a xerofytní traviny.

zahrada rodinného domu Praha 6-m

Součástí sadovnicko – architektonického řešeni jsou i navrhované dlážděné plochy před vilou – předzahrádka. Z důvodu existence různých inženýrských sítí a šachet navrhujeme nepravidelné rozmístnění kortenových nádob různých rozměrů kruhového tvaru. Ve dvou největších budou vysazeny solitéry vilín (Hamamelis) a kalina (Viburnum), v posledním výsadba ozdobnice čínské (Miscanthus). Dominantou celé plochy je vzrostlý pyramidální habr (Carpinus betulus) zasazený do designové kortenové mříže. Jeho účelem je doplnit a hmotově nadlehčit stavební hmotu a vizuálně propojit vlastni zahradu za domem s předzahrádkou.

praha-6-zahrada-rodinneho-domu-n1

zahrada rodinného domu Praha 6 pohled z okna-m

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

zahrada rodinného domu Praha 6 3-m

 

zahrada rodinného domu Praha 6 2-m

zahrada rodinného domu Praha 6 detail-m