Praha – Motol, terasovitá zahrada rodinného domu

Projekt zahrady i její vlastní realizace rozděluje svahovitý pozemek pomocí vytvoření dvou ploch. První plocha navazující na vlastní dům jako prodloužený obývací prostor je členěna na intenzivní trávníkovou plochu a na dřevěnou terasu vybavenou posezením a houpačkou.

Praha Motol realizace zahrady

Tato dřevěná terasa pokračuje podél domu ke vchodu do domu. Prostor za domem byl pojat jako tmavý les – došlo zde k osazení vzrostlých sloupovitých buků s podsadbou stínomilných trvalek.

V „lese“ je umístěn přístřešek na dřevo. Podél hrany domu je vytvořen chodník z kamenných šlapáků. Trávníková plocha před domem je zakončena svahem osazeným směsí kvetoucích trvalek, travin, vřesů a borovic.

Skrze tento svah prochází kamenné stupně. Do svahu je umístěn mohutný bukový kmen. Spodní plocha zahrady je uspořádána jako volnočasový travnatý prostor lemovaný výsadbami travin, muchovníků, hortenzií a trvalek. Je zde dočasně umístěn herní prvek pro dovádění dětí

.

Zahrada je částečně odcloněna od sousedů zapěstovaným habrovým plotem. Jako kosterní výsadby v přední části zahrady slouží vzrostlé dřezovce, myrobalán a borovice. Projekt zahrady počítá se zvětšením zahrady o střechu garáže, kde vznikne střešní zahrada s odpočinkovou plochou jako pokračování vlastní zahrady na rostlém terénu. Vznikne nám tak víceúrovňový zahradní prostor.

Celá zahrada je plně automaticky zavlažovaná a osvětlena s ovládáním světel z interiéru domu. Trávník byl založen pokládkou travního koberce, čímž bylo docíleno okamžitého užitku pro rodinu investora.

Fotografie z realizace