Praha, park kláštera Sv. Karla Boromejského

Park kláštera sv. Karla Boromejského

Realizaci parku rozsáhlého komplexu kláštera Sv. Karla Boromejského předcházelo vyhotovení prováděcího projektu na celý komplex. Funkčnost parku byla rozdělena do potřeb klientů hospice pro seniory, zaměstnance a klientky ženské věznice a v neposlední řadě i veřejnosti z okolní zástavby.

Součástí parku je pódium pro hudební a divadelní produkci, zahradní altán, sportovní hřiště, rybník s vodním altánem, rozsáhlá cestní síť, rosarium s pergolou a vodním prvkem a rozsáhlá přírodně krajinářská část. Realizace parku probíhá v návaznosti na finanční možnosti investora v několika fázích. V první fázi byl zrealizován parter před klášterem se stínící pergolou a stáním pro popelnice.

V druhé fázi došlo k rekonstrukci staré opukové zdi a k realizaci rozária s rozsáhlým odpočinkovým loubím. Součástí loubí je dlážděná-cihlová plocha se zapuštěným parterovým záhonem, ve kterém bude v budoucnu umístěn vodní prvek. Veškerý prostor parku je řešen bezbariérově. Koncept parku má přispět ke zkvalitnění života obyvatel kláštera a propojit prostředí kláštera s okolní zástavbou Řep.

Klienti kláštera aktivně přistupují k vlastní zrealizované části dosazováním drobné zeleně (letničkové sezónní výsadby apd.) čímž se s vlastním prostorem ztotožňují.

Fotografie z realizace