Praha, zahrada moderního domu

Zahrada roku 2015 – ll. místo

Zahrada moderního domu – Posed – na jižním okraji Prahy. Autorem návrhu domu je Arch. Šíma, zahradu projektoval a nás doporučil Arch. Zdenek Sendler. Výrazný dům z části zapuštěn do terénu. Součástí zahrady je koupací biotop (realizován samostatně investorem).

Realizace zahrady Praha

Dominantou zahrady je pobytový trávník navazující na rozsáhlou terasu domu. Divoké záhony směsí trvalek obklopují obvod zahrady a přecházejí strmým svahem na konstrukci domu v podobě extenzivní střešní zahrady. Na střeše domu jsou umístěny dřevěné boxy pro pěstování zeleniny a bylinek.

Realizace zahrady Praha

Do prudkého svahu se zakusují betonové dílce vyplněné břidlicí a osazené xerofytními druhy trvalek. Výrazným funkčním a výtvarným prvkem v zahradě je masivní ohniště s břidlicovými šlapáky a dubovými hranoly pro posezení. Pro výsadbu stromů byl použit vzrostlý materiál, realizace trávníkových ploch proběhla pomocí položení trávníkových koberců. Celá zahrada je pod automatickou závlahou.