Přibyslav, zahrada rodinného domu

Zahrada rodinného domu o rozloze 3000m2. Devizou pozemku je jeho svahovitost. Z konzultací s klienty vzešly požadavky, které byly zahrnuty do celkové koncepce zahrady. V místě největšího svahu byla postavena zeď obložená totožným obkladem, který byl použit na část stěn domu. Zeď slouží jako opora pro kamenný svah, jež je základem pro systém dvou jezer s přepadem vody.

Proporce jezer byla volena tak aby došlo ke zmírnění mohutnosti domu. Okolí zahradních jezer je osázeno travinami, klečovými borovicemi, vřesy, janovci a v dolní partii poté olšemi a vrbami. Vlastní břehy jezer jsou osazeny vodními rostlinami. Podél kamenného svahu probíhá zahradní mlatová cesta, propojuje horní partie zahrady s dolní centrální plochou s krbovým stáním, dětským hřištěm a rozhlehlým trávníkem. Z centrální plochy zahrady jsou vedeny výhledy do nezastavěné krajiny. Ze severní strany je zahrada oddělena od přiléhající komunikace zapěstovaným živým plotem z habrů.

Jihozápadní strana zahrady (přiléhající k sousední zástavbě) je osázena vzrostlými duby, buky a borovicemi s podsadbou pěnišníků, tisů, azalek a stínomilných trvalek. Tato výsadba nám zajistí dostatek požadované intimity a vhodně odizoluje sousední zástavbu.  Dřevěné prvky v zahradě (šlapáky, molo u jezera, kompost) jsou zhotoveny z masivního dřeva ošetřeného pro exteriérové použití. Celá zahrada je pod plně automatickým závlahovým systémem. Intenzivní trávníkové plochy byly založeny položením trávníkového koberce.

Před a po, aneb najdi tisíce rozdílů…

Fotografie z realizace