Projektová dokumentace pro architektonické ateliery

Vyhotovujeme kompletní projektovou dokumentaci sadových úprav ve všech požadovaných stupních.

projektová dokumentace pro architekty

1. dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

2. dokumentace pro stavební povolení (DSP)

3. dokumentace provedení stavby (DPS),

4. tendrová dokumentace (TD)

Výstupy provádíme, jak jinak – v programu AutoCAD.