Realizace zahrad

Po odsouhlasení vyhotoveného projektu přichází na řadu, druhá-, stejně důležitá fáze dialogu mezi Vámi a naším ateliérem. A sice vlastní realizace toho, co je doposud jen na papíře.

pokládání trávníkuLogická je tato posloupnost činností při realizaci:

1. Samozřejmě začínáme nejhrubšími, a sice terénními pracemi a modelací pozemku, spolu s položením hlavních rozvodů závlahy, a také stavbou drobných staveb, cest, instalací kamenů apod.

2. Navazujeme kultivací pozemku, vytýčením a založením záhonů a jemnou modelací

3. Přichází na řadu plachetkování záhonů, výsadba rostlin a mulčování

4. Závěrečnou částí realizace je založení travnatých ploch položením travního koberce nebo výsevem