Rekonstrukce moderní venkovské zahrady

V zahradě je dominantní centrální travnatá plocha, která je navržena jako přísný geometrický kruh. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází terasa pro odpočinek majitelů. Dále jsou součástí návrhu užitkové záhony s bylinkami a bohaté trvalkové záhony složené z divokých směsí.

Z původní studie zatím nejsou realizovány všechny nápady. Realizace zahrady byla rozfázována do několika etap. Rekonstrukce bývají složitějším úkolem pro zahradního architekta z toho důvodu, že část zahrady je již založená a tím pádem se návrh částečně podřizuje stávajícím prvkům. V této zahradě byl zachován nádherný tmavolistý solitér, který tvoří dominantu v přední části zahrady. Podsadby respektují přítomnost této dřeviny a zbytek navrhovaného vhodně navazuje na původní prvky zahrady. Dále byla definována plocha pro zeleň, která zůstala po realizaci takřka v nezměněné formě. Majitelé realizovali v uplynulých letech zpevněné plochy a součástí zadání bylo tyto ploch respektovat a ponechat.

Z projektu je zřejmé, že zahrada je promyšlena do posledního detailu. Rostliny jsou koncipovány tak, aby plnily nejen zadání divokých záhonů s nižší náročností na údržbu ale současně aby dotvářely charakter venkovské zahrady. V zadní části pozemku, je bazén a sad. V návrhu jsme se rozhodli zachovat obě funkce s tím, že sad dostane podobu jedlého lesa. Funkce produkčního ovoce bude zachována. Přestárlé dřeviny s nízkou produkcí se dočkají obnovy a podsadby budou tvořit borůvky maliny ostružiny jahodníky a další produkční rostliny. V cípu jedlého lesa je navrženo posezení pro odpočinek ve stínu a relaxaci v blízkosti bazénu.

V zahradě jsou umístěny drobné umělecké prvky zpracované ve spolupráci s Andělskou kovárnou – Klapý autorský návrh ateliér LandART. Opora pro stávající růži a „zelené okno“ při vstupu na zahradu pro nově vysazované popínavé rostliny. Přesto že je zahrada mladá a je tomu teprve rok po založení již v první sezóně je patrné, že bude proměnlivá a živá po celou vegetační sezónu. Na jaře kvetou krokusy, tulipány a řebčíky. Hned po odkvětu je následují skupiny dominantních lupin a s letním aspektem nastupují pivoňky, liliochvostec, růže, šalvěje a levandule různých velikostí a sort. Původní dřeviny jako tmavolistý bez jsme vhodně začlenili do kompozice a tím pádem v některých částech tvoří efektní pozadí pro nakvétající trvalky. Kovářské prvky vhodně dotváří celkovou kompozici a zahradě tak dodávají na originalitě, jedinečnosti a neopakovatelnosti.