Šumperk, zahrada rodinného domu

Zahrada rodinného domu v Šumperku v nivě řeky Moravy. Vstupní část tvoří okrasné jezírko s aktivní vodotečí obklopené výsadbami travin a trvalek. Předěl mezi plochou záhonu a jezírkem tvoří suchá zídka z přírodního kamene.

Prvek této zídky se v celé zahradě opakuje a dotváří celkový charakter kompozice zahrady. V odlehlejší části zahrady je situována další vodní plocha-jezero o rozloze  255m2. Celá zahrada je protnuta vycházkovou mlatovou cestou. Na přání klienta bylo v zahradě realizováno dětské hřiště s dřevěnými herními prvky. Jako stromové výsadby zde byly použity vzrostlé borovice blatky, olše a vrby a břízy. Z části jsou zachovány staré ovocné stromy. V obou vodních plochách jsou nasazeny ryby. Trávníkové plochy byly založeny výsevem. Keřové patro je zastoupeno sortimentem kalin, keřových vrb, klečových borovic, vřesů a vřesovců. Zahrada je ve velkém množství osazena trvalkovými výsadbami. Na několika místech jsou v zahradě umístěny velké (2-3tuny) kameny.

Před a po, aneb najdi tisíce rozdílů…

Fotografie z realizace