Údržba zahrad a veřejné zeleně

Na zahradách které realizujeme provádíme na přání našich klientů údržbu a rozvojovou péči s cílem udržení a rozvinutí funkceschopného a esteticky působivého stavu. Tuto údržbu provádíme v režimu pravidelném -celoročním nebo jako jednorázové zásahy.

Údržbou a péčí o zahradu rozumíme:

Pletí, přihnojování, odstraňování zaschlých částí rostlin a náletových dřevin, zmlazovací řezy keřů, kosení travnatých ploch , prevenci poškození výsadeb chorobami a škůdci, ochranu rostlin před namrzáním, doplňování borkového mulče, dosev trávníku, zarovnávání okrajů trávníků a záhonů, vyvazování pnoucích rostlin, vertifikace trávníků, provzdušňování travnatých ploch, vyčesávání stařiny z travnatých ploch, konzultace a poradenství při dalším rozvoji zahrady.

Cílem našeho konání v této oblasti je Váš nevadnoucí a dobrý pocit z krás, které Vaše – naše zahrada poskytuje.