Zahrada u Jilmu

V těsné blízkosti domu vytváří zahrada rozšířený obytný prostor s možností aktivního i pasivního vyžití prostoru (terasa, bazén, pobytový trávník, květnatá louka místo pro bylinky a zeleninu).

Vstup do domu navazuje na centrální terasu. Tento prostor doplňuje výsadba divokých trvalkových směsí, které esteticky dotváří vstup do zahrady. Prostor divokého záhonu dále směrem k příjezdové cestě na pozemek volně přechází v květnatou louku. Za domem je soustředěna veškerá intimita a aktivita obyvatelů. Ze zadní terasy zahrada přechází plynule do lesního společenstva. Prostor stávajících smrků (Picea omorika) bude vhodně doplněn jilmy (Ulmus minor) které zde mají přirozené stanoviště. Podsadby tvoří směs stínomilných trvalkových skupin lesního charakteru. Cesta do zahrady směřuje k vydlážděné ploše u studny, kde se setkává s přístupovou cestou z horní terasy. V tomto prostoru je vytvořené zastavení k odpočinku. Okolí studny je doplněno mobiliářem na míru masivními krychlemi 45 x 45 x 45 cm z modřínového dřeva. Kámen se v zahradě opakuje v podobě špapáků v trávníku a v záhonech pro lepší dostupnost.

Studna je obložená kamenem a zakryta dřevěným poklopem. Součástí zahrady je i dřevěná pergola umístěna na hraně pozemku. Díky kamenným zdem bude uvnitř v letních měsících příjemné mikroklima. Na konstrukci pergoly je zrealizována zelená střecha. Pohledově tak splyne pergola s květnatou loukou a nenarušuje okolí. V dolní části pozemku pod terénním zlomem bylo vyčištěno koryta potoka pro zlepšení infiltračních a retenčních vlastností půdy a díky vyčištění meandru koryto zadržuje vodu v krajině delší časový interval. V prostoru potoka je pro další etapu realizace navržena lávka a průtočná tůň s možností koupání. Při horní hraně terénního zlomu bylo vybudováno ohniště a posezení s jemnou terénní modelací a vyrovnáním terénu. Tento prostor navazuje na zvýšené bylinkové záhony a produkční část s ovocným sadem.V sadu je vytvořen prostor pro zavěšení houpacích sítí, kde je možné posedět v síti, odpočívat a utrhnout si ovoce z vlastního sadu.

Na střešní konstrukci garáže byla založena zelená střecha. Osázena směsí travin, tak aby efekt výsadby působil po celou vegetační sezónu. Před osázením byla ve spolupráci se statikem vhodně zvolena zátěž konstrukce a skladba osázení.

Centrální část zahrady

tvoří pobytový trávník. Travnatá plocha snese vysokou zátěž (50% jílku vytrvalého a 50% lipnice luční). Tato plocha je srovnána tak, aby zde vznikl prostor pro hru s míčem a jiné sportovní aktivity.

Na místě vyhrazeném pro ohniště je zbudována suchá kamenná zídka. Ohniště je tvořeno kamenem, zapuštěným pod úroveň terénu Suché zídky jsou osázeny skalničkami a kapradinami.

1-m-zahrada-u-jilmu

2-m-zahrada-u-jilmu