Naše poslední projekty

Rekonstrukce moderní venkovské zahrady

V zahradě je dominantní centrální travnatá plocha, která je navržena jako přísný geometrický kruh. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází terasa pro odpočinek majitelů. Dále jsou součástí návrhu užitkové záhony s bylinkami a bohaté trvalkové záhony složené z divokých směsí. Z původní studie zatím nejsou realizovány všechny nápady. Realizace zahrady byla rozfázována do několika etap. […]

Zahrada u Jilmu

V těsné blízkosti domu vytváří zahrada rozšířený obytný prostor s možností aktivního i pasivního vyžití prostoru (terasa, bazén, pobytový trávník, květnatá louka místo pro bylinky a zeleninu). Vstup do domu navazuje na centrální terasu. Tento prostor doplňuje výsadba divokých trvalkových směsí, které esteticky dotváří vstup do zahrady. Prostor divokého záhonu dále směrem k příjezdové cestě […]

Projekt přírodní zahrady mateřské školy

  Cílem projektu bylo navrhnout zahradní úpravy pro mateřskou školu v přírodním charakteru. Po oslovení investora a dohodnutí podmínek spolupráce, zmapování a zdokumentování terénu došlo ke zpracovávání prvních nápadů, které postupně vyústily do konečného návrhu. Úmyslem bylo vyprojektovat takový návrh, který by po všech stránkách vyhovoval požadavkům objednatele v souladu se zákony estetickými, architektonickými, biotickými […]

Poslední fotografie

Fotogalerie