Rekonstrukce moderní venkovské zahrady

V zahradě je dominantní centrální travnatá plocha, která je navržena jako přísný geometrický kruh. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází terasa pro odpočinek majitelů. Dále jsou součástí návrhu užitkové záhony s bylinkami a bohaté trvalkové záhony složené z divokých směsí. Z původní studie zatím nejsou realizovány všechny nápady. Realizace zahrady byla rozfázována do několika etap. […]

Zahrada u Jilmu

V těsné blízkosti domu vytváří zahrada rozšířený obytný prostor s možností aktivního i pasivního vyžití prostoru (terasa, bazén, pobytový trávník, květnatá louka místo pro bylinky a zeleninu). Vstup do domu navazuje na centrální terasu. Tento prostor doplňuje výsadba divokých trvalkových směsí, které esteticky dotváří vstup do zahrady. Prostor divokého záhonu dále směrem k příjezdové cestě […]

Projekt přírodní zahrady mateřské školy

  Cílem projektu bylo navrhnout zahradní úpravy pro mateřskou školu v přírodním charakteru. Po oslovení investora a dohodnutí podmínek spolupráce, zmapování a zdokumentování terénu došlo ke zpracovávání prvních nápadů, které postupně vyústily do konečného návrhu. Úmyslem bylo vyprojektovat takový návrh, který by po všech stránkách vyhovoval požadavkům objednatele v souladu se zákony estetickými, architektonickými, biotickými […]

Zahrada v Lužických horách

Přírodní zahrada v Lužických horách Zahrada obklopuje rekreační dům v krásné horské krajině na úpatí Lužických hor. Kompozice zahrady je tvořena plně v kontextu okolního prostředí. V zahradě dominují přírodní materiály a technologie přírodě blízké. Výrazným prvkem zahrady je použitý kámen čedič, který harmonicky propojuje vlastní zahradu s nedalekým geologickým unikátem Panskou skálou. Stejný typ […]

Černošice, zahrada moderního domu

Zahrada má pravidelné uspořádání, je jednoduchá a výrazně akcentuje styl stavby rodinného domu. Pozemek je rovinatý, ze třech stran sevřený okolní zástavbou. Přední strana zahrady sousedí s místní obslužnou komunikací. Centrální plocha je kompozičně rozdělena na několik nestejně velkých ploch vzájemně od sebe oddělených segmenty tvořených ploch květnaté louky. Na hlavní zahradní vstup do domu, […]

Praha 6, zahrada rodinného domu

Návrh vychází a doplňuje architekturu domu. Vstupní partie zadní části zahrady představuje široké schodiště, zprava lemované kyselomilným záhonem z pěnišníků, kapradin a okrasných travin. Na konci je vystřídá výsadba poléhavých růží, která přechází do ovocné části v podobě kanadských a kamčatských borůvek s brusinkami. Hlavními spojovacími body zahrady jsou tři navzájem dotýkající se trávníkové plochy […]

Praha, zahrada moderního domu

Autorem návrhu domu je Arch. Šíma, zahradu projektoval a nás doporučil Arch. Zdenek Sendler. Výrazný dům z části zapuštěn do terénu. Součástí zahrady je koupací biotop.

Kralupy nad Vltavou, zahrada rodinného domu

Při návrhu jsme vycházeli z prvotních požadavků majitelů, kterými byly co nejpřírodnější charakter zahrady a netradiční sortiment s okrasnou a částečně produkční funkci. Velmi důležité bylo využiti velkého převýšení pozemku ve prospěch zahradní kompozice.

Praha – Slivenec, zahrada rodinného domu

Zahradní architekt využil svažitý terén zahrady pro tvorbu přírodní scenérie- divoké záhony trvalek, travin a Vřesů jako podrost Bříz, Borovice a Modřínu. V zadní partii zahrady je zhotoveno ohniště zapuštěné do mlatového povrchu. Těleso ohniště tvoří kovaná spirála.

Liberec, zahrada rodinného domu

Cílem řešení projektu je návrh sadovnicko – architektonické úpravy zahrady rodinného domu. Po oslovení investora došlo k dohodnutí spolupráce, zmapování a zdokumentování terénu a došlo k tvorbě prvních návrhů, které následně vyústili do konečného návrhu.

Hradec Králové, zahrada rodinného domu

Cílem projektu je poskytnout návrh sadovnicko – architektonické úpravy rodinné zahrady. Po oslovení investora a dohodnutí podmínek spolupráce, zmapování a zdokumentování terénu se začaly zpracovávat první nápady, které postupně vyústily do konečného návrhu.

Praha – Motol, terasovitá zahrada rodinného domu

Projekt zahrady i její vlastní realizace rozděluje svahovitý pozemek pomocí vytvoření dvou ploch. První plocha navazující na vlastní dům jako prodloužený obývací prostor je členěna na intenzivní trávníkovou plochu a na dřevěnou terasu vybavenou posezením a houpačkou.

Praha, park kláštera Sv. Karla Boromejského

Realizaci parku rozsáhlého komplexu kláštera Sv. Karla Boromejského předcházelo vyhotovení prováděcího projektu na celý komplex. Funkčnost parku byla rozdělena do potřeb klientů hospice pro seniory, zaměstnance a klientky ženské věznice a v neposlední řadě i veřejnosti z okolní zástavby.

1. místo v soutěži Zahrada roku 2011

V roce 2011 jsme se umístili na 1.místě v soutěži Zahrada roku s realizací “divoké” zahrady rodinného domu. Soutěž pořádal Svaz zakládání a údržby zeleně.

Kolovraty, zahrada moderního bungalovu

K dispozici byl pozemek o výměře 3000m2. Pozemek budoucí zahrady se nacházel na okraji obce Kolovraty. Záměrem projektu zahrady a následné tvorby zahrady bylo propojit moderní dům se zelení, vhodně ho izolovat od přilehlé zástavby a blízké obslužné komunikace. Zahrada je v rovině až v mírném svahu.

Karlík, divoká zahrada rodinného domu

Stylově jednoduchá, přírodě blízká zahrada o rozloze 600m2. Zpevněné plochy řešeny betonovou dlažbou (terasa u vchodu do domu, parkovací stání s pergolou, vjezdový parter) usazenou do obruby z pásové ocele, ostatní zpevněné plochy řešeny jako mlatový povrch či kamenné stezky osázené vegetací.

Slivenec, zahrada rezidenční vily

Zahrada rezidenční vily o rozloze 450m2. Výrazná stavba byla doplněna o zahradu v čistém jednoduchém stylu. Dominantním prvkem spojujícím zahradu s domem je rozlehlá dřevěná terasa doplněná pergolou s nadčasovým designem. Vlastní terasa byla zhotovena v místě původního nevzhledného zahradního bazénu.

Přibyslav, zahrada rodinného domu

Zahrada rodinného domu o rozloze 3 000m2. Devizou pozemku je jeho svahovitost. Z konzultací s klienty vzešly požadavky, které byly zahrnuty do celkové koncepce zahrady. V místě největšího svahu byla postavena zeď obložená totožným obkladem, který byl použit na část stěn domu. Zeď slouží jako opora pro kamenný svah, jež je základem pro systém dvou jezer s přepadem vody.

Chrudim, secesní řadový dům

Realizace zahrady secesního řadového domu. Návrh zahrady řešil její velmi malou plochu cca 200m2. Kompozice je rozdělena výraznou osovostí dlážděné cesty. Celý prostor zahrady je stylizován do kruhových či polokruhových tvarů. Na vstup do domu navazuje prostorná terasa z klinkrových cihel ohraničených masivními dřevěnými trámy. Do prostoru zahrady nás zavede zvlněná dlážděná cesta končící na […]

Šumperk, zahrada rodinného domu

Zahrada rodinného domu v Šumperku v nivě řeky Moravy. Vstupní část tvoří okrasné jezírko s aktivní vodotečí obklopené výsadbami travin a trvalek. Předěl mezi plochou záhonu s jezírkem a vjezdem k domu tvoří zídka z přírodního kamene.

Praha – Malá Strana, střešní zahrada

Realizace střešní zahrady v Praze na Malé straně. Na terase byl použit odlehčený střešní substrát pro intenzivní střešní zahrady. Profil substrátu je 0.5-1,0m. Vzhledem k umístění zahrady v přísně památkově chráněné oblasti, byl kladen velký důraz na výběr rostlinného a ostatního materiálu.

Praha – Smíchov, zahrada funkcionalistické vily

Zahrada funkcionalistické vily v Praze na Smíchově. Pozemek výrazně členitý. V tomto případě došlo k obnově zcela zanedbané zahrady. Ze stávajících dřevin byly zachovány pouze dřeviny mající určitou sadovou hodnotu.

Havlíčkův Brod, zahrada rodinného domu

Realizace zahrady rodinného domu v Havlíčkově Brodě. V těsné blízkosti domu byla vytvořena vřesovištní partie se šlapákovou cestou. Kostrou vřesoviště jsou borovice, jalovce doplněné vřesy, vřesovci, azalkami, travinami a mateřídouškou.

Praha – Modřany, zahrada rodinného domu

Zahrada řadového rodinného domu v Modřanech. Zahrada specifická velkou svahovitostí. Zahrada se rozděluje na dvě samostatné části-první orientovaná na jih, druhá orientovaná na severozápad. Obě části byly rozděleny dřevěnými terasami

Beroun, zahrada rezidenční vily

Realizace zahrady rezidenční vily v Berouně. Pozemek svažitý, orientovaný na jih. Okolí terasy osázeno travinnou partií, kostru tvoří výsadby pacypřišovců, cesmín, borovice. V zahradě byl vytvořen prostor pro založení bylinkové zahrádky.

Libeř, zahrada rodinného domu

Zahrada rodinného domu o výměře 650m2. Pozemek svažitý. Zahrada je plně zavlažovaná automatickým závlahovým systémem. Ze strany klienta byl kladen důraz na dětské herní prvky realizace dřevěného hradu, pískoviště, houpacího koně.

Klinika GHC, interiér vstupního atria

Součástí atria je recepce a prostor pro čekání pacientů na příjem. Dominantou atria je kašna s malou fontánkou. V blízkosti kašny byly ošetřeny dva vzrostlé stromy (Ficus benjamina).

Liberec, zahrada interiéru zámecké budovy

Zimní zahradu tvoří vyvýšené záhony kruhového a půlkruhového tvaru, obložené interiérovou keramickou dlažbou. Dominantou celého prostoru je kašna s tekoucí vodou.

Kouty, sadové úpravy

Návrh a realizace sadových úprav okolí starého mlýna na Vysočině. Součástí sadových úprav byla obnova potoka a tvorba jezírka. Realizace sadových ploch vycházela z prováděcího projektu, který ctil Genium loci místa a vazbu na okolní krajinu.

Jinonice, rodinný dům

Zahrada rodinného domu v obytné zástavbě Jinonic. Základním požadavkem klientů bylo vybudování sportoviště s umělým povrchem, lavičkou, hrazdou a košem na košíkovou. Dalšími požadavky klienta byla automatická závlaha.

Jablonné v Podještědí, zámecký park

Park zámku v Jablonném v podještědí o rozloze 8ha. Součástí parku je rybník. Projekt byl rozdělen na formální parter před zámkem v barokním slohu s pravidelně střihanými zimostrázovými plůtky, rosariem, loubím, dvěma altány, kašnami a pěnišníkovou zahradou.

Chýně, zahrada rodinného domu

Zahrada rodinného domu v Chýni. Pozemek se zahradou je situován v zástavbě rodinných domů v okrajové části obce Chýně. Vstupní část zahrady tvoří parter osazený travinami a třemi solitérními třešněmi.

Chemilly, Francie, park

Park zámku ve francouzském Chemilly. Byly provedeny  arboristické a dendrologické zásahy, ošetření trávníkových ploch  a vyhotovení studie obnovy celého areálu s inventarizací dřevin.

Erquy, Francie, zámecký park

Byla provedena celková rekonstrukce parku, ošetření vzrostlých stromů, stabilizace starých ovocných stromů, obnova cest, úprava parteru před zámkem, vyčištění lesních porostů, výsadby trvalkových záhonů a realizace parkového jezírka.